ห้องพักของเรา

Pana Houseboat

28,000 บาท

Pana Houseboat มี 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โถงรับประทานอาหารและระเบียง 28,000 บาทสำหรับ 12 ท่าน (เกิน 12 ท่านคิด 1,500 บาทต่อ 1 ท่าน) รวมเ…

4 เตียง
12 คน

รวมอาหารเช้า
รวมอาหารเย็น

4 ห้องน้ำ

playground

รวมเครื่องเล่น

Sunshine Houseboat

15,000 บาท

Sunshine Houseboat มี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำโถงรับประทานอาหาร 15,000 บาทสำหรับ 6 ท่าน (เกิน 6 ท่านคิด 1,500 บาทต่อ 1 ท่าน) รวมเตียงเสริมได…

3 เตียง
6 คน

รวมอาหารเช้า
รวมอาหารเย็น

2 ห้องน้ำ

playground

รวมเครื่องเล่น

Sunday Houseboat

10,000 บาท

Sunday Houseboat มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำโถงรับประทานอาหารและระเบียงรอบลอย 10,000 บาทสำหรับ 4 ท่าน (เกิน 4 ท่านคิด 1,500 บาทต่อ 1 ท่าน) ร…

2 เตียง
4 คน

รวมอาหารเช้า
รวมอาหารเย็น

2 ห้องน้ำ

playground

รวมเครื่องเล่น

Cocoon Houseboat 2

5,000 บาท

Cocoon Houseboat2 มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ และห้องรับประทานอาหารด้านนอก ราคา 5,000 บาทสำหรับ 2 ท่าน (สำหรับ 3 ท่านขึ้นไป 1,500 บาทต่อ 1 ท…

1 เตียง
2 คน

รวมอาหารเช้า
รวมอาหารเย็น

1 ห้องน้ำ

playground

รวมเครื่องเล่น

Cocoon Houseboat 4

10,000 บาท

Cocoon Houseboat 4 มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ และห้องรับประทานอาหารด้านนอก 10,000 บาทสำหรับ 4 ท่าน (สำหรับ 5 ท่านขึ้นไป 1,500 บาทต่อ 1 ท่าน…

2 เตียง
4 คน

รวมอาหารเช้า
รวมอาหารเย็น

2 ห้องน้ำ

playground

รวมเครื่องเล่น

Subscribe now to receive our daily updates..